In elke sector worden de minimumlonen van de werknemers vastgelegd in overeenkomsten tussen werkgevers en vakorganisaties. Deze lonen worden gepubliceerd op de website van de Belgische overheid, per paritair comité. Als je werkt, vind je het nummer van je paritair comité op je loonfiche.

Voor de maakindustrie zijn de nummers:

109 Paritair Comité voor kleding- en confectie
120 Paritair Comité voor de textiel en het breiwerk
125 Paritair Comité voor de houtnijverheid
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
214 Paritair Comité voor de bedienden van de textiel en het breiwerk
215 Paritair Comité voor de bedienden van kleding- en confectie

Let op: het gaat hier over MINIMUMLONEN. De reële lonen liggen hoger. Raadpleeg uw werkgever of vakorganisatie voor meer uitleg.