Een inpakker verpakt textielproducten met een geautomatiseerde verpakkingsmachine. Werkt volgens de veiligheidsregels alsook volgens de productievereisten (termijnen, hoeveelheden, kwaliteit). Stuurt bij in geval van storingen aan apparatuur en non-conformiteit van productverpakkingen.

Bijkomende activiteiten kunnen zijn: apparatuur afstellen en onderhouden, producten merken, opslaan en etiketteren.

Hoofdtaken

De netheid van de apparatuur (vulmachines, zakverpakking, etiketteren, …) en van het materiaal controleren en onderhouden

Controleren of de installaties werken en veilig zijn

De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren

Toezicht houden op de werking van de verpakkingsmachine of -lijn en de controleapparatuur

Aanpassingen doorvoeren in geval van afwijkingen

De productverpakking (waterdichtheid, gewicht, temperatuur, …) controleren

Storingen aan de machines en toestellen identificeren en eenvoudige interventies uitvoeren indien nodig

Gegevens voor productie- en verpakkingsopvolging registreren

Basisattitude

Je kan zowel zelfstandig werken als in team.

Je bent enthousiast ingesteld.

Kwaliteit, orde en netheid zijn voor jou zeer belangrijk.