Wat doet een magazijnier?

 • Hij neemt goederen (grondstoffen, materialen, …) in ontvangst en bergt ze op
 • Orderpicking: hij vindt snel en efficiënt de gevraagde goederen in het magazijn
 • Hij maakt afgewerkte producten klaar voor verzending: inpakken en zorgen voor verzending
 • Hij werkt met computersystemen en software, specifiek voor magazijnwerk
 • Hij houdt zich aan de kwaliteitsprocedures, de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en de leveringstermijnen.
 • Bijkomende activiteiten kunnen zijn: werken met materiaal voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, rollen, caddie, …) of machines zoals heftruck, …
 • Specifieke werkzaamheden zijn conditionering of co-packing, eenvoudige assemblage, verpakking, bevoorrading van productielijnen, voorraadinventaris maken, onthaal van klanten, verkopen aan de toonbank, …

Wat zijn de hoofdtaken van een magazijnier?

 • Informeren naar de uit te voeren opdrachten
 • Verzamelen van de benodigde materialen en hulpmiddelen (scanningapparaat, transpalet,…)
 • Ontvangen en controleren van de lading
 • Lossen van de vrachtwagen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)
 • Opslagklaar maken van de goederen: controleren, sorteren, inpakken en labels aanbrengen
 • Opslaan van de goederen op de voorbestemde locatie
 • Uitleveren van goederen: controleren, verpakken en aanbrengen van verzendlabels
 • Laden van de goederen (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen)
 • Administratief ondersteunen van de verschillende taken: verzorgen documenten, registreren, verzegelen, labelen en certificeren
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen: laden en lossen, opslaan, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen
 • Omgaan met aan bederf onderhevige producten: laden en lossen, opslaan, controleren van de staat van de verpakking, de houdbaarheidsdatum en de hygiëne
 • Verzamelen van orders voor distributie
 • Onderhouden van gereedschap en hulpmiddelen alsook op orde en net houden van de werkplek
 • Rapporteren aan de leidinggevende en overleggen met collega’s
 • Instaan voor kwaliteitszorg
 • Naleven van veiligheidsmaatregelen
 • Meewerken aan de beheersing van de afvalstroom

Wat moet een magazijnier kennen en kunnen?

 • Kennis wat betreft de transport-, opslag- en stapelhulpmiddelen
 • Attest van heftruck- en/of reachtruckchauffeur indien van toepassing
 • Materialenkennis/productkennis
 • Kennis inzake het ontvangen, opslaan en verzenden van goederen
 • Basiskennis inzake informatisering en automatisering, weten hoe hiermee om te gaan
 • Basiskennis van courante talen (basisbegrippen)
 • Praktische kennis van wetgeving en reglementeringen
 • Kennis van de richtlijnen inzake veiligheid, hygiëne en milieuzorg
 • Administratieve kennis voor het begrijpen en invullen van allerhande documenten

Welke attitude wordt van een magazijnier verwacht?

 • Inzicht hebben in het proces van goederenontvangst, goederenopslag en goederenuitlevering
 • Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig handelen
 • Contactvaardig, zich goed mondeling kunnen uitdrukken
 • Handig zijn in de omgang met producten en met het verpakkingsmateriaal
 • Veiligheids- en milieubewustzijn