De maakindustrie is geen oubollige bedrijfstak. Integendeel, de maakindustrie heeft een veelbelovende toekomst waarop volop wordt ingezet door de Vlaamse overheid.

Getuige daarvan is er Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, ter ondersteuning van innovatie. U vindt zo de weg naar interessante voorbeelden die u kunnen overtuigen van de troeven van de maakindustrie.