In Vlaanderen zijn duizenden bedrijven actief in de maakindustrie. Het gaat over meestal kleinere fabrieken en ateliers waar grondstoffen worden verwerkt tot gebruiksgoederen zoals kleding, meubels, tapijten, enz.

Zoals in alle andere sectoren, wordt het in de maakindustrie steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Tegelijk zijn er veel werkzoekenden die moeilijk aan werk geraken.

Via deze website kunt u nader kennismaken met de maakindustrie. Bekijk de jobs of kies uit het menu hieronder.

Lonen

Jobs in textiel

Modeopleidingen

Deze website past in een project dat werd uitgevoerd met geld van de Europese overheid (Europees Sociaal Fonds), de Vlaamse overheid en van de sectoren zelf. Het project liep van 2017 tot 2019. De projectpartners WOODWIZE, COBOT, IVOC en de Werkplekarchitecten werken ook in de toekomst verder rond inclusie en onderhouden samen deze website.

Infografic Watch for Talent 2019