Het project WATCH for TALENT werd uitgevoerd door de paritair beheerde opleidingscentra uit de sectoren textiel, hout en kleding & confectie.