Als bobijnopzetter ben je verantwoordelijk voor het opzetten, aanblazen, aanknopen of versmelten van garenbobijnen in de textielproductie. Je waakt ook over de orde en netheid van je werkpost en de productieomgeving.

Hoofdtaken

 • De draden plaatsen en leiden in de geleiders, spanners en garenwachters van het bobijnrek of van de weef- of tuftmachine
 • De regelmatigheid controleren van het opwikkelen van de draden die op de dragers zijn geplaatst
 • De snelheid en de spanning regelen
 • De draden onderling aanknopen (garenkenmerken, nieuwe aanvoer, tussenkomst in geval van breuk, …)
 • Gegevens voor productieopvolging registreren (hoeveelheden, incidenten, …)
 • Machines, installaties en de werkzone schoonmaken

Kennis en vaardigheden

 • Houdt zich aan de productieorder en technische fiche (doorhaalpatroon, warprapport, scheringsrapport, boomfiche, weefkaart, …)
 • Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, draadaangeefmachine, …)
 • Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
 • Verwittigt de verantwoordelijke of grijpt zelf in bij storingen
 • Stelt machineonderdelen af
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
 • Maakt de nieuwe en oude garenlaag klaar
 • Knoopt machinaal aan
 • Knoopt manueel aan
 • Trekt knopen manueel door
 • Bedient een splicer
 • Weeft machinaal door
 • Lost stroppingen en verwarde garenlagen op
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, …)
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Bergt de eigen gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op

Basisattitude

 • Verantwoordelijkheidszin: durft eigen fouten toe te geven
 • Flexibel: is bereid om andere werkzaamheden uit te voeren.
 • Samenwerkingsbereidheid: samen met andere collega’s werkzaamheden verrichten.
 • Inzetbaarheid: bereid zijn om nieuwe dingen aan te leren