TIP: Bekijk het beroepenfilmpje van de VDAB

Meubelstoffeerder

Doel van de functie

Het monteren, bekleden en afwerken van zitmeubelen en slaapmeubelen met stof of leder volgens gewenst model.

Inhoud  van de functie

De meubelstoffeerder bekleedt zitmeubelen en slaapmeubelen met stof of leder en maakt gebruik van handgereedschappen. Naargelang het model en het gebruikte materiaal kan een onderscheid gemaakt worden tussen klassieke en moderne stoffering.

 

Hoofdtaken

–          Controleren en beoordelen van de stof/lederkwaliteit, vul- en stofferingsmaterialen en toebehoren;

–          Monteren van het karkas of kader van het zitmeubel volgens aangegeven model en m.b.v. spantuigen of opsluitbank lijmen, nieten en vastschroeven van de verschillende onderdelen;

–          Voorbereidingen voor de stoffering op het karkas aanbrengen: vasthechten van vul- en steunmaterialen, veren, latten, singels, schuimrubber… (dit is . het grijswerk);

–          Overtrekken van losse kussens met hoezen en bekleden van zitmeubelonderdelen;

–          Afwerken volgens vereist model.

–          Vasthechten van de bekleding met lijm- en nietpistool;

–          Uitvoeren van de kwaliteitscontrole, beoordelen van de eindkwaliteit en bijwerken of retoucheren tot het gewenste eindresultaat, reinigen van lijmresten en verwijderen van vlekken;

–          Zorgen voor orde en netheid en naleven van veiligheidsvoorschriften.

 

 

Vaardigheden

 

–          Je kan inzicht verwervan in de diverse productiestappen van de stoffering van zitmeubelen;

–          Je kan het handgereedschap correct hanteren van (elektrisch of pneumatisch) , zoals nietpistool, handboor-machine, schroefmachine;

–          Je kan de materialen herkennen: kwaliteiten in meubelstoffen en leder leren herkennen, kennis rek- en spankracht, beoordelen van kleur-, weef- of lederfouten, onderscheiden van diverse bevestigingsmaterialen en hun aanwending zoals nieten en lijmsoorten

–          Je kan opdrachten lezen en interpreteren (eventueel aan de hand van pictogrammen)

–          Je kan materialen en gereedschap verzamelen

–          Je hebt stofferingstechnieken en vaardigheden voor het bekleden van zitmeubelen/slaapmeubel:

–          Je kan grijswerk uitvoeren, in model brengen van vulmaterialen

–          Je kan  losse kussens bekleden

–          Je kan de goederen afwerken en verzendklaar maken

–          Je kan kwaliteitscontrole uitvoeren.

–          Je kan de juiste veiligheids-en milieuvoorschriften toepasen.

 

Basisattitude

–          Verantwoordelijkheidszin: durft eigen fouten toe te geven

–          Flexibel: is bereid om andere werkzaamheden uit te voeren.

–           Samenwerkingsbereidheid: samen met andere collega’s werkzaamheden verrichten.

–          Inzetbaarheid: bereid zijn om nieuwe dingen aan te leren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taken en vaardigheden

1.     Orders/opdrachten lezen en interpreteren

De meubelstoffeerder leest en interpreteert de orders met als doel zijn/haar werkzaamheden op de juiste wijze en volgens de planning uit te voeren.

 

Indicatoren

Leest en interpreteert de orderbon, let op eventueel vermelde afwijkingen van het standaard model (kan eventueel op basis van instructiefiches met foto’s, tekeningen, pictogrammen)

Kan nieuwe werkinstructies interpreteren en toepassen

Bepaalt de juiste werkmethode en daarbij benodigde gereedschappen en materialen

Kan een inschatting maken van de tijd die benodigd zal zijn voor een order.

Toont vakkennis door opdrachten op termijn zelfstandig  uit te voeren.

2.     Materialen en gereedschap verzamelen

De meubelstoffeerder verzamelt de benodigde materialen en gereedschappen met als doel de daaropvolgende werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

 

Indicatoren Verzamelt aan de hand van de order de benodigde materialen
Signaleert eventuele zichtbare mankementen en afwijkingen aan materialen
Zorgt dat hij/zij voldoende bevestigingsmaterialen en het juiste gereedschap voor handen heeft
Bewaakt de voortgang van het productieproces door te controleren, wanneer iemand anders de materialen heeft verzameld, of alle voor de order benodigde materialen zijn ontvangen

3.     Bekleding aanbrengen

De meubelstoffeerder brengt bekledingsmateriaal aan met als doel het zitmeubel/slaapmeubel te stofferen volgens de kwaliteitseisen, de wensen van de klant of de bedrijfsvoorschriften

 

Indicatoren

Controleert de voorstoffering (het grijswerk) op fouten en afwijkingen die gevolgen kunnen hebben voor het stofferen.

Kiest de meest praktische werkvolgorde en brengt het bekledingsmateriaal aan instructies.

Zet het bekledingsmateriaal waar nodig vast zodat dit gemakkelijker kan opgespannen en bevestigd worden.

Gebruikt de juiste technieken om bekleding te bevestigen.

Gebruikt naar eigen inzicht, hulpmiddelen om de stof gemakkelijker over het meubel te trekken of om bekledingsmateriaal soepeler te maken.

Kan gemakkelijk omschakelen tussen het stofferen van verschillende modellen.

 

4.     Goederen afwerken en verzendklaar maken

De meubelstoffeerder werkt de gestoffeerde meubelonderdelen af en maakt deze verzendklaar met als doel dat het meubel voldoet aan de wensen van de klant en tijdig gereed is voor transport.

Indicatoren

Draagt zorg voor een nette afwerking.

Monteert op kundige wijze de meubelonderdelen volgens model aan elkaar

Werkt de zitmeubelen nauwgezet af.

Bevestigt netjes afwerkdoeken op de gewenste plaatsen.

Kan meubels zodanig verpakken dat er tijdens het transport geen beschadigingen ontstaan.

5.     Kwaliteitscontrole

De meubelstoffeerder draagt zorg voor de kwaliteit van het product met als doel dat het meubel voldoet aan de kwaliteitseisen, de wensen van de klant en de bedrijfsvoorschriften.

 

Indicatoren

Controleert gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden de materialen voortdurend op fouten en afwijkingen, let speciaal op naden, fouten in het patroon of fouten in het materiaal

Werkt op deskundige wijze kleine mankementen aan de materialen zelf weg

Toont een kritische instelling ten aanzien van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden, probeert de eigen fouten te herstellen

Toont verantwoordelijkheidsgevoel, durft eigen fouten toe te geven.

Raadpleegt bij twijfels met betrekking tot de kwaliteit tijdig de leidinggevende

Werkt netjes en nauwkeurig, levert een mooi product af

6.     Werken volgens veiligheid- en milieuvoorschriften

De meubelstoffeerder voert zijn/haar werkzaamheden met als doel zijn/haar gezondheid en die van de collega’s te bewaken.

Indicatoren

Past veilige werkmethoden toe, brengt zichzelf en anderen niet in gevaar.

Gebruikt de juiste gereedschappen en materialen volgens de gebruiksvoorschriften en bedrijfsprocedures.

Houdt de eigen werkplek opgeruimd en overzichtelijk


 

Basisattitudes

1.     Samenwerken

De meubelstoffeerder werkt samen met collega’s en leidinggevenden met als doel gezamenlijk de doelstellingen van het bedrijf te realiseren

 

Indicatoren

Toont interesse in het werk van anderen.

Overlegt met collega’s over afstemming van de werkzaamheden

Stelt zich collegiaal op, helpt een ander als dit nodig is

Durft hulp te vragen indien nodig

 

2.     Flexibel

De meubelstoffeerder kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkwijzen.

 

Indicatoren

Kan gemakkelijk van het ene model van zitmeubel/slaapmeubel naar het andere overstappen.

Is bereid om andere werkzaamheden uit te voeren.

3.     Verantwoordelijkheidszin

De meubelstoffeerder hecht belang aan de taken en plichten binnen de eigen werkzaamheden.

Indicatoren

Zorgt ervoor dat de opgelegde taken binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Zorgt ervoor dat de taken correct worden uitgevoerd.

Durft eigen fouten toe te geven

4.     Inzetbaarheid

Indicatoren

Zich blijven inzetten, ook bij tegenslag of kritiek.

Nieuwe informatie snel kunnen opnemen.

Het geleerde effectief kunnen toepassen in de werksituatie.

Kalm kunnen blijven tijdens drukke momenten.